Evenementenlocaties

Zwolle heeft meerdere locaties voor evenementen. De volgende zeven locaties zijn aangewezen voor grootschalige evenementen:

Op de pagina's van deze locaties vindt u informatie over:

 • de oppervlakte en de capaciteit
 • de mogelijkheden per locatie
 • de sfeer
 • de ondergrond
 • de richtlijnen voor het gebruik
 • de algemene bepalingen voor alle locaties
 • PDF-kaart van de locatie met schaal 1:500
 • Op de BGT-kaart (basisregistratie grootschalige topografie) kunt u met een cad-programma inrichtingstekeningen maken en bij de aanvraag voor een evenementenvergunning voegen.

Overige locaties

Voor overige evenementen kunt u ook op de locaties hierboven terecht.
Daarnaast zijn de volgende locaties binnen de stadsgrachten aangewezen voor 'overige evenementen':

 • alle pleinen
 • straten
 • parken
 • singels
 • Park Eekhout
 • Park de Hogenkamp
 • de stadsgrachten 
 • de omgeving van de winkelcentra in de wijken.

Op de locties Agnietenplas en Milligerplas mag een evenement plaatsvinden, zolang hij niet in strijd is met de natuurwaarden van deze gebieden.

Foto: Feestvierende mensen

 

Planning

Wilt u weten of een locatie op een bepaalde datum beschikbaar is? Neem dan contact op met de afdeling Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer 14038. Vraag naar Carla Jacobs.

'Mooi schoon' houdt het evenement schoon

Op de menukaart Mooi schoon van ROVA vindt u tips om uw evenement mooi schoon te houden. Een evenemententerrein blijft schoner als u zich vanaf het begin direct zichtbaar inzet om zwerfvuil te voorkomen.

Afspraken met elkaar

Een schoon evenement begint altijd bij de voorbereiding. Maak afspraken met horeca en standhouders. Zorg er samen voor dat er zo weinig mogelijk zwerfafvalgevoelige producten zijn. Gebruik bijvoorbeeld eco-bekers. En zorg na afloop voor een goede controle, samen met de afvalbeheerder.

Toolkit

Mooi Schoon van Rova geeft organisatoren tips om een schonere omgeving mogelijk te maken. Daarnaast heeft 'Mooi Schoon' een toolkit. Met dit praktische pakket kan iedereen direct aan de slag. Mooi Schoon heeft daarnaast ook materialen die hierbij helpen. Denk aan handkarren, zwerfvuilgrijpers enzovoorts.