Evenementenlocaties

Zwolle heeft meerdere locaties voor evenementen. Zeven evenementenlocaties zijn aangewezen voor grootschalige evenementen. Dat zijn

Op deze pagina's vindt u een beschrijving van deze zes aangewezen evenementenlocaties. In de toelichting vindt u informatie over:

  • de oppervlakte en de capaciteit
  • de mogelijkheden per locatie
  • de sfeer
  • de ondergrond
  • de richtlijnen voor het gebruik
  • de algemene bepalingen voor alle locaties
  • PDF-kaart van de locatie met schaal 1:500
  • Op de BGT-kaart (basisregistratie grootschalige topografie) kunt u met een cad-programma inrichtingstekeningen maken en bij de aanvraag voor een evenementenvergunning voegen.

Overige evenementen

Voor overige evenementen zijn naast de bovengenoemde locaties alle pleinen, straten, parken en singels binnen de stadsgrachten, alsmede park Eekhout, park de Hogenkamp en de stadsgrachten en de omgeving van de winkelcentra in de wijken als locatie aangewezen.

Daarnaast zijn op de locaties Agnietenplas en Milligerplas evenementen toegestaan als ze niet strijdig zijn met de natuurwaarden van deze gebieden.

 

Planning

Wilt u weten of een locatie op een bepaalde datum beschikbaar is, neemt u dan contact op met de afdeling Fysieke Leefomgeving via telefoonnummer 14038. Vraag naar Carla Broekhuis of Carla Jacobs.

'Mooi schoon' houdt het evenement schoon

De menukaart Mooi schoon van ROVA geeft tips om het evenement dat je organiseert mooi schoon te houden. Een evenemententerrein blijft schoner als je je van het begin direct zichtbaar inzet om zwerfvuil te voorkomen.

Een schoon evenement begint altijd bij de voorbereiding. Denk aan het maken van afspraken met horeca en standhouders om het gebruik van zwerfvuilgevoelige producten te minimaliseren. Tijdens het evenement kun je het gebruik van eco-bekers overwegen en na afloop zorg je voor een goede controle samen met de afvalbeheerder.

Mooi Schoon van Rova geeft organisatoren diverse invalshoeken om een schonere omgeving mogelijk te maken. De toolkit is een praktisch pakket waarmee iedereen direct aan de slag kan. Bovendien stelt Mooi Schoon gratis voorzieningen ter beschikking om hierbij te helpen.