Identiteitskaart

Dit hebt u nodig voor een aanvraag:

  • één recente en goedgelijkende kleurenpasfoto (wij adviseren u naar een vakfotograaf te gaan, zij zijn op de hoogte van de zware eisen die de centrale overheid stelt aan de kwaliteit van de pasfoto).
  • alle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ongeacht of ze nog geldig zijn
  • een eigen verklaring van verlies of diefstal van uw reisdocument waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Deze vult u zelf aan de balie in.
  • eventueel toestemming (Lees de uitgebreide informatie bij 'Toestemming bij reisdocumenten'. U vindt daar ook een toestemmingsformulier)
  • de verschuldigde kosten. U kunt pinnen of contant betalen

U vraagt een Nederlandse identiteitskaart persoonlijk aan bij de publieksbalie in het Stadskantoor. Dus ook een kind van bijvoorbeeld 1 jaar moet in persoon bij de aanvraag van een eigen identiteitskaart aanwezig zijn. Vijf werkdagen later haalt u de identiteitskaart persoonlijk af. Als u uw ID kaart op maandag aanvraagt kunt het dus volgende week maandag ophalen.

U kunt er ook voor kiezen om uw id-kaart te laten thuisbezorgen.

Openingstijden publieksbalies - Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur; donderdag tot 19.00 uur.
Maak hier uw afspraak

De afspraak die u maakt geldt voor één persoon

Afspraak annuleren?
Stuur dan een mail naar kcc@zwolle.nl of bel 14038.

Algemeen
Een Identiteitskaart is in Nederland een geaccepteerd legitimatiebewijs. In beginsel dienen ze ter identificatie en als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. Maar u kunt er ook mee reizen, omdat andere landen de Nederlandse identiteitskaart op grond van internationale of eigen regelgeving accepteren. Om naar het buitenland te kunnen reizen heeft u sowieso een geldig reisdocument nodig, met een verlopen document mag dus niet worden gereisd. U mag naast een Nederlandse identiteitskaart ook een Nederlands paspoort bezitten.

Spoedaanvraag

U kunt ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. Als uw aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kunt u het document meestal de volgende werkdag weer ophalen. Ook dan haalt u de identiteitskaart weer persoonlijk af. Aan een spoedaanvraag zijn extra kosten verbonden. Als het gaat om een vermissing kan niet in alle gevallen een spoedprocedure worden gestart. U kunt digitaal een afspraak maken.

Minderjarige kinderen/Toestemming (andere) ouder(s) nodig

Minderjarige kinderen die een eigen reisdocument willen aanvragen hebben toestemming nodig van degene(n) die belast is/zijn met het gezag. Bij meerderjarige personen die onder curatele staan is voor de aanvraag van een paspoort toestemming van de curator vereist.

Toestemming vereist
Toestemming voor een reisdocument is in de volgende gevallen vereist:

  • een kind dat nog geen 18 jaar is en een paspoort aanvraagt
  • een kind dat nog geen 12 jaar is en een Nederlandse identiteitskaart aanvraagt
  • een meerderjarige die onder curatele gesteld is en een paspoort aanvraagt

U geeft toestemming voor één aanvraag. Bij elke volgende aanvraag is toestemming zonodig opnieuw vereist.

Reist u met minderjarige kinderen? 

Reist u met minderjarige kinderen, dan krijgt u te maken met een aantal extra regels. De Koninklijke Marechaussee voert uitgebreide controles uit om mogelijke internationale kinderontvoeringen te voorkomen.
Informatie van de Rijksoverheid zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen

Geldigheid en gebruik
Met ingang van 9 maart 2014 is de geldigheid van de Nederlandse identiteitskaarten van 18 jaar en ouder maximaal 10 jaar. Onder de 18 jaar blijft de maximale geldigheidsduur 5 jaar. Een Nederlandse identiteitskaart is geldig voor de meeste landen binnen de Europese Unie. Open onderstaande PDF voor een uitgebreid overzicht van landen. Soms accepteren landen de Nederlandse identiteitskaart zonder dat zij daarover een formele afspraak met Nederland hebben gemaakt. Indien uw land van bestemming niet in deze lijst staat, dan kunt u desgewenst contact opnemen met de ambassade of het consulaat van dat land om te vragen of u met de Nederlandse identiteitskaart tot dat land toegelaten wordt.

toegang-tot-de-meeste-europese-landen.pdf

wees-zuinig-op-uw-reisdocument.pdf

Identiteitskaart zonder vingerafdrukken
Nederlandse identiteitskaarten die op of na maandag 20 januari 2014 zijn aangevraagd, zijn officieel geen reisdocument meer. Hierdoor hoeven er geen vingerafdrukken in de identiteitskaarten worden opgenomen. U kunt er wel mee reizen, omdat andere landen de Nederlandse identiteitskaart op grond van internationale of eigen regelgeving accepteren.

Toestemming
Kinderen die nog geen twaalf jaar zijn, hebben voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart toestemming nodig.
Kijk voor de uitgebreide informatie bij:

Toestemming bij reisdocumenten

Is uw identiteitskaart vermist of gestolen?
Voor de aanvraag van een nieuw reisdocument die niet door een strafbaar feit is vermist of is kwijt geraakt, is het niet noodzakelijk dat u aangifte doet bij de politie. U vult zelf bij de aanvraag van uw nieuwe identiteitskaart aan de publieksbalie een eigen verklaring van vermissing in. Hierin legt u uit op welke wijze uw oude document bent kwijtgeraakt.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek.

Noodpaspoort
Als u ook via een spoedprocedure bij de gemeente niet meer tijdig een geldige identiteitskaart kunt krijgen, kunt u onder voorwaarden een noodpaspoort krijgen.

Gegevens op paspoort of ID-kaart wijzigen
Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd, bijvoorbeeld na een naamswijziging, dan is uw reisdocument niet meer geldig. U moet dan een nieuw reisdocument aanvragen.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Identiteitsdocumenten reisdocumenten
Eisen pasfoto reisdocument

Film over het aanvragen van een paspoort
Het doel van deze film is om u als burger te informeren over het verloop van de aanvraag aan de balie en het productieproces van het Nederlands reisdocument.

Als u vragen heeft over de ID-kaart neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Leges reisdocumenten. U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie.

De prijs van de aangevraagde Nederlandse identiteitskaart wordt bepaald door de datum van de aanvraag.

Film over het gebruik van een paspoort
Laat zien wie je bent. En wees zuinig op je paspoort. Wat doe je wel en wat niet met je document?

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl