Gemeentelijke regelgeving

Gemeentelijke regelgeving

Bekijk de legesoverzichten, bekendmakingen, verordeningen en meer.

Cijfers over Zwolle

Cijfers over Zwolle

Bekijk de cijfers over de gemeente Zwolle. Er zijn bijvoorbeeld cijfers beschikbaar over de bevolking, economie, leefbaarheid en veiligheid. Dit kan ook per thema en per wijk.

Gemeentelijke organisatie

Gemeentelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie telt 26 afdelingen en een MT Zwolle.

Livestream gemeenteraad

Livestream gemeenteraad

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad kunt u een live verslag volgen.

Publicaties

Publicaties

De gemeente Zwolle plaatst publicaties in het Gemeenteblad in de Staatscourant. U kunt deze bladen inzien op www.overheid.nl.

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Thema’s zijn bijvoorbeeld groei, leefbaarheid, duurzaamheid en werkgelegenheid.