Subsidies en subsidieregelingen

Wie in Zwolle een activiteit wil organiseren maar daarvoor niet genoeg geld heeft, kan bij de gemeente een subsidie aanvragen. De gemeente stelt voor bepaalde activiteiten geld beschikbaar, bijvoorbeeld als het gaat om zorg, cultuur, sport en onderwijs.

Personen en/of instellingen kunnen een aanvraag indienen bij het Subsidieloket van de gemeente Zwolle. De aanvraag moet bestaan uit:

  • Een formulier met uw aanvraag
  • Een toelichting op uw activiteit
  • Een overzicht met inkomsten en uitgaven

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U krijgt per brief bericht of u wel of niet een geldbijdrage krijgt.

Kunst, cultuur en historie

Kunst, cultuur en historie

Zwolle heeft veel te bieden op het gebied van cultuur, recreatie, sport en toerisme. U kunt subsidie aanvragen wanneer u een evenement of activiteit organiseert dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een bruisende en levendige stad. Welke mogelijkheden er zijn, leest u hier.

Subsidieregeling Cultuur & Kwaliteit
Subsidieregeling Amateurkunst
Subsidieregeling Evenementen
Subsidieregeling zaalverhuur Zwolse Theaters en Hedon
Inventarisatie activiteiten Hanzejaar 2023
Subsidieregeling Zwolse culturele basisinfrastructuur (Zwolse BIS) 2023-2024 

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

De gemeente wil graag dat haar inwoners zich veilig, prettig en ook betrokken voelen. Jeugdactiviteiten, maar ook het beschermd wonen en maatschappelijke opvang leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Dit wordt dan ook  door middel van subsidie ondersteund. Informatie hierover vindt u in onderstaande regelingen.

Subsidieregeling Beschermd wonen
Subsidieregeling Maatschappelijke opvang
Subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers
Subsidieregeling voor en door jongeren
Subsidieregeling voor de aanschaf van AED's
Tegemoetkoming wijkaccommodaties COVID-19
Subsidieregeling Schoon Zwolle
Subsidieregeling Sociale Activatie en Herstel

Scholing en onderwijs

Scholing en onderwijs

Van peuter tot student tot volwassene, het is belangrijk om te blijven scholen en ontwikkelen. Om dit te ondersteunen kent Zwolle verschillende subsidieregelingen. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor een financieel steuntje in de rug.

Studieregeling Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Subsidieregeling Peuteropvang en VVE
Subsidieregeling Onderwijskansenbeleid
Subsidieregeling voor en door studenten

Bedrijven

Bedrijven

Organiseert uw bedrijf een evenement dat bijdraagt aan een nog levendiger en bruisender Zwolle? Of wilt u als werkgever investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers? Dan is subsidie mogelijk. Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn.

Subsidieregeling Evenementen
Subsidieregeling Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle 
Subsidieregeling voor de aanschaf van AED's

Wonen, bouwen en verbouwen

Wonen, bouwen en verbouwen

Woont u in een Rijks- of gemeentelijk monument en/of wilt u bijdragen aan verduurzaming? Dan kunt u subsidie aanvragen. Meer informatie vindt u in onderstaande regelingen.

Subsidieregeling Schoon Zwolle
Subsidieregeling Stedelijke vernieuwing 
Subsidies voor verduurzaming van uw woning
Subsidie Klimaatadaptatie

Sport

Sport

Iedereen doet mee, ook op het gebied van sport. Via onderstaande regeling kunt u voor een sportactiviteit of -evenement waar mensen met een beperking aan mee kunnen doen of hen laat kennismaken met sport, subsidie aanvragen.

Subsidieregeling Aangepast sporten

Overig

Overig

Organiseert u in Zwolle een activiteit of heeft u een goed initiatief dat niet onder één van de subsidieregelingen valt, dan kunt u toch subsidie aanvragen. Hoe? Dat leest u hier.

Andere subsidiemogelijkheden

Andere subsidiemogelijkheden

Kan de gemeente geen subsidie voor uw activiteit geven, dan kunt u andere mogelijkheden zoeken op Vindsubsidies.nl